PDA

View Full Version : Phở tại Việt Nam trên tạp chí Poste dành cho người Nhật


phongvan99
14-09-2013, 03:32 PM
Phở Hòa tại Việt Nam trên tạp chí Poste dành cho người Nhật

http://www.poste-vn.com/weeklyshop-detail/2012/8/4.html