PDA

View Full Version : Vợ chồng Tăng Thanh Hà lặng lẽ xếp hàng viếng Đại tướng


anhhaily231
16-10-2013, 07:38 AM
Vợ chồng Tăng Thanh Hà cùng ông Jonathan Hạnh Nguyễn – bố chồng Hà trong trang phục vest đen đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất.
http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/12/89/Vo-chong-Tang-Thanh-Ha-lang-le-xep-hang-vieng-Dai-tuong-0-1381574429.jpg
Ha Tang (http://saoonline.vn/nguoi-dep/tang-thanh-ha/)

Vợ chồng Tăng Thanh Hà mặc đồ đen, lặng lẽ đứng viếng Đại tướng.
Rất nhiều người dân nhận ra Tăng Thanh Hà dù cô khá kín kẽ cùng mọi người xếp hàng để vào khu vực hội trường chính.
http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/12/89/Vo-chong-Tang-Thanh-Ha-lang-le-xep-hang-vieng-Dai-tuong-1-1381574429.jpg
Linh Miu Khoe Nguc (http://saoonline.vn/hot-girl/linh-miu/)

http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/12/89/Vo-chong-Tang-Thanh-Ha-lang-le-xep-hang-vieng-Dai-tuong-2-1381574430.jpg
http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/12/89/Vo-chong-Tang-Thanh-Ha-lang-le-xep-hang-vieng-Dai-tuong-3-1381574430.jpg
Mai tho khoe nguc (http://saoonline.vn/hot-girl/mai-tho/)

http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/12/89/Vo-chong-Tang-Thanh-Ha-lang-le-xep-hang-vieng-Dai-tuong-4-1381574430.jpg
http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/12/89/Vo-chong-Tang-Thanh-Ha-lang-le-xep-hang-vieng-Dai-tuong-5-1381574430.jpg
http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/12/89/Vo-chong-Tang-Thanh-Ha-lang-le-xep-hang-vieng-Dai-tuong-6-1381574430.jpg
Anh Anh thu (http://saoonline.vn/dien-vien/anh-thu/)

http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/12/89/Vo-chong-Tang-Thanh-Ha-lang-le-xep-hang-vieng-Dai-tuong-7-1381574430.jpg
http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/12/89/Vo-chong-Tang-Thanh-Ha-lang-le-xep-hang-vieng-Dai-tuong-8-1381574431.jpg
Minh trieu khoe duong cong (http://saoonline.vn/nguoi-mau/minh-trieu/)

http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/12/89/Vo-chong-Tang-Thanh-Ha-lang-le-xep-hang-vieng-Dai-tuong-10-1381574431.jpg
http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/12/89/Vo-chong-Tang-Thanh-Ha-lang-le-xep-hang-vieng-Dai-tuong-11-1381574431.jpg
http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/12/89/Vo-chong-Tang-Thanh-Ha-lang-le-xep-hang-vieng-Dai-tuong-12-1381574431.jpg