PDA

View Full Version : Châu Tấn thoáng nét ưu tư


anhhaily231
11-11-2013, 07:44 PM
Gương mặt nữ diễn viên nổi tiếng đượm nét buồn và khiến khán giả vấn vương, khi cô làm mẫu trong bộ ảnh mới trên Elle.
Diễn viên Châu Tấn
http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/13/77/Cha u-Tan-thoang-net-uu-tu--0-1381629031.jpg
Chau tan (http://saoonline.vn/dien-vien/chau-tan/)

http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/13/77/Cha u-Tan-thoang-net-uu-tu--1-1381629031.jpg
Ban sao can Lo lo (http://saoonline.vn/chu-de/ban-sao-can-lo-lo/)

http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/13/77/Cha u-Tan-thoang-net-uu-tu--2-1381629031.jpg
Cung Nguyet Phi (http://saoonline.vn/dien-vien/cung-nguyet-phi/)

http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/13/77/Cha u-Tan-thoang-net-uu-tu--3-1381629031.jpg
Thai Y Lam (http://saoonline.vn/ca-si/thai-y-lam/)

http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/13/77/Cha u-Tan-thoang-net-uu-tu--4-1381629031.jpg
Luu Thi Thi (http://saoonline.vn/dien-vien/luu-thi-thi/)

http://i1.saoonline.vn/data/news/2013/10/13/77/Cha u-Tan-thoang-net-uu-tu--5-1381629031.jpg