PDA

View Full Version : Chuẩn bị vòng kế tiếp


thanhquy
19-05-2012, 08:31 AM
Lãi suất tín phiếu về 6%, liên ngân hàng sụt giảm còn 3%/năm
(NDHMoney) Lãi suất tín phiếu thấp nhất đã xuống còn 6%, trong khi lãi suất qua đêm liên ngân hàng hôm 2/5 giảm còn 3%/năm.http://ndhmoney.vn/web/guest/s26/-/journal_content/lai-suat-tin-phieu-ve-6phantram-lien-ngan-hang-sut-giam-con-3phantram-nam

Lãi suất sẽ còn giảm thêm