PDA

View Full Version : Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào lãnh thổ Việt Nam


vpf452014
11-05-2014, 11:04 AM
vietvl (http://www.vietvl.pro)
hau truong (http://www.vietvl.pro/hau-truong/)
anh cuoi (http://www.vietvl.pro/anh-cuoi/)
thoi trang (http://www.vietvl.pro/thoi-trang/)
the thao (http://www.vietvl.pro/the-thao/)
phap luat (http://www.vietvl.pro/phap-luat/)
Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào lãnh thổ Việt Nam (http://www.vietvl.pro/post/9595)