PDA

View Full Version : Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào lãnh thổ Việt Nam