PDA

View Full Version : CVT: 20% tiền mặt, doanh thu tăng gấp 1.6..


antrung_nguyen
24-05-2012, 09:59 AM
VT
- Thông qua trả cổ tức 2011 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (dự kiến chốt DS vào 10/06)

- Thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng 75.000m2 đất sản xuất sang đầu tư dự án BĐS

- Nhà máy CMC số 2 chính thức đi vào hoạt động từ 01/06 sẽ giúp doanh thu tăng 1,6 lần, lợi nhuận tăng gấp đôi.
- Q1 lãi hơn 3 tỷ. HĐQT đang lên kế hoạch mua 1 triệu cp quỹ

- HĐQT múc ầm ầm.

- Tây lông múc điên lọan.


SIGNATURE -----------------------------------