PDA

View Full Version : ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu


wanghy
29-06-2012, 09:11 AM
Ngân hàng Thương mại CP Á Châu


- Mã chứng khoán: ACB
- Ngành: Tài chính
- Lĩnh vực kịnh doanh: Tài chính, tín dụng, ngân hàng
- Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, Tp. HCM
- Điện thoại / Fax: (81.8) 8343398
- Vốn điều lệ: 5,805,789,780,000
- Loại chứng khoán niêm yết: Cổ phiếu phổ thông
- KL niêm yết ban đầu: 110,004,656
- KL niêm yết bổ sung lần 1: 143,005,996
- KL niêm yết bổ sung lần 2: 9,995,344
- Tổng KL niêm yết: 263,005,996
- Tổng giá trị niêm yết: 2,630,059,960,000
- Ngày giao dịch đầu tiên: 21/11/2006
- Tỷ lệ nắm giữ của NĐT Nước ngoài: 30%
- Bảng cáo bạch: Download here (http://210.245.87.57/Upload/News/Bach%20cao%20bac h%20ACB.doc)