PDA

View Full Version : Nhận định về Gold, GBP và Oil 06/08


gunhueng
29-06-2012, 09:25 AM
Chỉ có tính chất tham khảo, áp dụng là quyền của bạn.

GOLD
Buy @ 960.00
Target @ 975.00
Stop Loss @ 955.00

GBP/USD
Buy @ 1.6980
Target @ 1.7090
Stop Loss @ 1.6930

Brent Crude Oil
Buy @ 74.30
Target @ 75.30
Stop Loss @ 73.80

Theo: http://www.VinaTrading.com

sammyhotel
29-06-2012, 09:25 AM
chờ sáng đến h mới khớp được lệnh GOLD ;))

truongancohcm
29-06-2012, 09:25 AM
giá vàng hiện h là 965$, như vậy đang +5$ hay 50pips, nếu ai target 970$ thì đã có 10$ rồi, còn muốn target 975$ thì phải chờ ;)

doolimbcf
29-06-2012, 09:25 AM
oil vừa khớp lệnh đã vọt lên được +0.6$ tức 60pips rồi

vàng vẫn ổn định từ này h, +5$

lodestarfurniture
29-06-2012, 09:25 AM
đóng lệnh gold để đi ngủ, thu được +5$ (50pips)
oil thì đã đạt target và tự thoát được +1$ (100pips)
GBP thì đi bụi từ chiều và lãnh -50pips

Tống kết hôm nay (xấp xỉ): +100pips