PDA

View Full Version : Dự báo Gold, GBP và Oil của VinaTrading ngày 13/08


chenshan
29-06-2012, 08:26 AM
GOLD
Mua Vào (Buy limit) @ 947.00
Mục Tiêu (Target) @ 965.00
Dừng Lỗ (Stop Loss) @ 940.00

GBP/USD
Mua Vào (Buy limit) @ 1.6450
Mục Tiêu (Target) @ 1.6600
Dừng Lỗ (Stop Loss) @ 1.6370

Brent Crude Oil
Mua Vào (Buy limit) @ 72.00
Mục Tiêu (Target) @ 74.00
Dừng Lỗ (Stop Loss) @ 71.50

Theo: http://www.VinaTrading.com

tirtahcm
29-06-2012, 08:26 AM
xin chúc mừng những anh em đã buy. chúc anh em luôn trade tốt.