PDA

View Full Version : Gạch bê tông tự chèn phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 6476:1999


khanhhuyfur
29-06-2012, 08:30 AM
Kính gửi: Quý khách hàng
Trước tiên, Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy – Vietcert xin gửi tới Quý Đơn vị lời chúc sức khoẻ và thịnh vượng.
Vietcert là Tổ chức chứng nhận của Việt Nam hoạt động lĩnh vực Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, GOST, GB...), tiêu chuẩn khu vực (EN, CEN,...) và tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC,...); Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật.
Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy - VietCert trân trọng gởi đến quý Đơn vị dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Gạch bê tông tự chèn phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 6476:1999; Gạch Block bê tông TCVN 6477:2011; Gạch xi măng lát nền phù hợp Tiêu chuẩn TCVN 6065:1995; Bê tông nhẹ - Blốc bê tông khí chưng áp (ACC) TCVN 7959:2011; Gạch rỗng, gạch đặc đất sét nung phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1450:2009, TCVN 1451:2009; Ngói đất sét nung phù hợp tiêu chuẩn TCVN 1452:2009.
Các đơn vị có nhu cầu tư vấn và đánh giá chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm gạch hoặc muốn biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ cuối thư hoặc truy cập vào website: www.vietcert.org (http://www.vietcert.org)
Vietcert hy vọng có cơ hội được cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm đến Quý Khách hàng.
Trân trọng cám ơn.
Best regards,
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy – Vietcert
Nguyen Minh Tien - Giam doc kinh doanh
Mobi.: 0905 357 459
Email: info@vietcert.org (mailto:info@vietcert.org)
Skype : hopchuanhopquy
Yahoo: hopchuanhopquy
Website:
www.vietcert.org (http://www.vietcert.org) www.chungnhan.com.vn (http://www.chungnhan.com.vn) www.hopchuan.com.vn (http://www.hopchuan.com.vn) www.hopchuan.vn (http://www.hopchuan.vn) www.chungnhansanpham.com (http://www.chungnhansanpham.com) www.hopquy.com.vn (http://www.hopquy.com.vn) www.chungnhanhopchuan.net (http://www.chungnhanhopchuan.net) www.chungnhanhopquy.net (http://www.chungnhanhopquy.net) www.hopchuanhopquy.net (http://www.hopchuanhopquy.net) www.hopchuansanpham.com (http://www.hopchuansanpham.com) www.hopquysanpham.com (http://www.hopquysanpham.com) www.hopquy.vn (http://www.hopquy.vn)