PDA

View Full Version : B82 - Công ty CP 482


sungeiway
29-06-2012, 09:33 AM
CTCP 482


- Mã chứng khoán: B82
- Ngành: Đầu tư xây dựng hạ tầng, kinh doanh khai thác dịch vụ về nhà ở, khu công nghiệp, nhà hàng, kinh doanh du lịch lữ hành, xây dựng CTGT thuỷ lợi...
- Lĩnh vực kịnh doanh: Xây dựng các công trình giao thông
- Địa chỉ: Số 155 Đường Trường Trinh - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại / Fax: 0383.853200
- Website: www.congty482.com.vn
- Vốn điều lệ: 15,000,000,000
- Loại chứng khoán niêm yết: Phổ thông
- KL niêm yết ban đầu: 1,500,000
- Tổng KL niêm yết: 1,500,000
- Tổng giá trị niêm yết: 15,000,000,000
- Ngày giao dịch đầu tiên: 17/03/2008
- Tỷ lệ nắm giữ của NĐT Nước ngoài: 0%
- Bảng cáo bạch: Download here (http://210.245.87.57/Upload/News/BCB_B82.pdf)