PDA

View Full Version : Giá vàng - Dầu - Gas giao dịch thế giới


kana10b
29-06-2012, 08:39 AM
Ngày 19 - 09 - 2008
Theo Bloomberg.com
(Thường xuyên cập nhật)

http:///www.lobs-ueh.net/diendan/images/thitruong/vang_dau_bloomber g_19_9_08.png

vhungco
29-06-2012, 08:39 AM
Ngày 22 - 10 - 2008
Theo Bloomberg.com
(Thường xuyên cập nhật)


http://i116.photobucket.com/albums/o2/anhkietha/Bl oomberg.jpg

hoamywens
29-06-2012, 08:39 AM
Ngày 24 - 10 - 2008
Theo Bloomberg.com
(Thường xuyên cập nhật)http://i116.photobucket.com/albums/o2/anhki etha/Bloomberg-2.jpg

minhthanhco-lmt
29-06-2012, 08:39 AM
Ngày 25 - 10 - 2008
Theo Bloomberg.com
(Thường xuyên cập nhật)

http://i116.photobucket.com/albums/o2/anhkietha/Bl oomberg-3.jpg

vihaco
29-06-2012, 08:39 AM
Ngày 26 - 10 - 2008
Theo Bloomberg.com
(Thường xuyên cập nhật)

http://i116.photobucket.com/albums/o2/anhkietha/Bl oomberg-4.jpg

gago
29-06-2012, 08:39 AM
Các bạn bình luận về tình hình, về những số liệu ấy giúp sunblue vớim dự báo tương lai gần thế nào?
:khi3n: