PDA

View Full Version : Dự báo Gold, GBP và Oil của VinaTrading ngày 11/08


matdanvt
29-06-2012, 08:39 AM
GOLD
Mua Vào (Buy limit) @ 945.00
Mục Tiêu (Target) @ 960.00
Dừng Lỗ (Stop Loss) @ 940.00

GBP/USD
Mua Vào (Buy limit) @ 1.6500
Mục Tiêu (Target) @ 1.6650
Dừng Lỗ (Stop Loss) @ 1.6450

Brent Crude Oil
Mua Vào (Buy limit) @ 73.00
Mục Tiêu (Target) @ 74.50
Dừng Lỗ (Stop Loss) @ 72.50

Theo: http://www.VinaTrading.com

hungvanwood
29-06-2012, 08:39 AM
giá vàng đã tăng nhẹ ................. giá hiện tại : 947.70$

binhphu
29-06-2012, 08:40 AM
hôm nay vàng ko biến động nhiều, đóng lệnh mua vào $945 tại giá bây h là 946.60, lời $1.6