PDA

View Full Version : Dự báo Gold, GBP và Oil của VinaTrading ngày 14/08


catphu
29-06-2012, 08:40 AM
GOLD
Mua Vào (Buy limit) @ 955.00
Mục Tiêu (Target) @ 965.00
Dừng Lỗ (Stop Loss) @ 950.00

Brent Crude Oil
Mua Vào (Buy limit) @ 73.00
Mục Tiêu (Target) @ 74.50
Dừng Lỗ (Stop Loss) @ 72.50

GBP/USD
Mua Vào (Buy limit) @ 1.6560
Mục Tiêu (Target) @ 1.6700
Dừng Lỗ (Stop Loss) @ 1.6500

Theo: http://www.VinaTrading.com